ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท พี.ยู. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เราคือผู้นำในการจัดทำระบบบัญชี และปรึกษาปัญหากฎหมาย หากท่านต้องการผู้ช่วยที่จะเข้ามาจัดการปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชี หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย เราได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยบริการท่าน ในอัตราค่าบริการที่ท่านต้องพึงพอใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2522-3152-4


 


ในภาวะปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจแขนงต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้ผู้บริหาร มุ่งความสนใจทางด้านการตลาด และฝากงานบัญชีไว้กับสำนักงานบัญชีให้ช่วยดูแลแทน เพื่อการทำบัญชีที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของท่าน

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะเลือกใช้บริการของเราที่ บริษัท พี.ยู. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

Bank in Thailand

สำนักงานประกันสังคม
แบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานด้านบัญชี
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการยื่นคำขอตาม
กฎหมายสอบบัญชี
แบบฟอร์มผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี
แบบฟอร์มภาษี
แบบนำส่งงบการเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจ
   
เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง “เมื่อสามีและภริยาประกอบกิจการร่วมกัน” 
ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  
คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบบ้าน ๆ   
มารู้จัก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันก่อนดีไหม   
การจัดทำรายงานเงินสด รับ-จ่าย
การบริจาคกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
การบริจาคกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
โครงการ Rd Camp Season 7
กฏหมายออกใหม่ ปี 2557
เตือนภัย !! แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร
ข่าวการย้ายสำนักงานสรรพากร
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลใกล้ทีสุด สามารถรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนในวัยชราภาพ
สำนักงานประกันสังคมช่วยจ่าย "เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข"
จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ทุกเขตทั่วไปกรุงเทพและต่างจังหวัด
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี ทนายความ กฎหมาย ปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย ถามทนายความ กฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี ทนายความ กฎหมาย ปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย ถามทนายความ กฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี ปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย บริการทำบัญชี กฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี บริการทำบัญชี ทนายความ กฎหมาย ปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย บริการทำบัญชี ทนายความ กฎหมาย

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมาย ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี ทนายความ กฎหมาย ปัญหากฎหมาย ปรึกษากฎหมาย ถามทนายความ กฎหมาย